Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn hổ trợ  kỹ thuật sau bán hàng

  • Xem xét các ứng dụng kỹ thuật đang dùng , mức độ tin cậy của sản phẩm
  • Khảo sát máy móc thiết bị  và tư vấn sử dụng đúng sản phẩm
  • Tư vấn kỹ thuật và thiết kế
  • Đào tạo
  • Phân tích các ứng dụng sai kỹ thuật
  • Nghiên cứu môi trường sử dụng